Werklunch Vluchtelingenpeuters en ouderbetrokkenheid en/of Bijeenkomst Taalniveau 3F in de kleine gemeenten

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Waar: Het Arresthuis, Pollarstraat 7, Roermond
Voor wie: Directeuren en managers van peuterspeelzalen en kinderopvang. Jeugdgezondheidszorgprofessionals. 
Programma 
12:00 uur Inloop 
12:30 uur Werklunch Vluchtelingenpeuters en ouderbetrokkenheid
• Vluchtelingenouders betrekken en ondersteunen: de do's and don'ts (dr. Paulien Muller, Sardes)   
14:00 uur Bijeenkomst taalniveau 3F
• Ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
• Taaltoets en taalcursussen (dr. IJsbrand Jepma / Jan Maarse, Sardes) 

Klik hier voor meer informatie.