Werklunch Vluchtelingenpeuters en ouderbetrokkenheid en/of Bijeenkomst vve beleid in de grote gemeenten (G37/G86)

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Waar: Sociaal Werk Nederland, Koningin Wilhelminalaan 3, Utrecht
Voor wie: Directeuren en managers van peuterspeelzalen en kinderopvang. Jeugdgezondheidszorgprofessionals. 
Programma:
12:00 uur Inloop 
12:30 uur Werklunch Vluchtelingenpeuters en ouderbetrokkenheid • Vluchtelingenouders betrekken en ondersteunen: de do's and don'ts   (dr. Paulien Muller, Sardes)   
14:00 uur Bijeenkomst vve
• Ontwikkelingen in het beleid rond voorschoolse educatie (Rob Vergeer)
• Uitvoeringsvragen voor werkgevers (Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) 

Klik hier voor meer informatie.