Vijfde Landelijke IKC dag

Graag nodigen wij u uit voor de Vijfde Landelijke IKC dag op 29 september 2017 die wij samen met onze partners organiseren in Apeldoorn. Het programma is samengesteld rond het thema Hét IKC bestaat niet.

Doelgroep
Bestuurders en leidinggevenden in kinderopvang, primair onderwijs, sociaal werk/welzijn en gemeenten.

Thema van de dag: de praktijk
Kinderopvang, peuterspeelzalen en basisscholen groeien steeds meer naar elkaar toe. Ook de zorg en het lokaal sociaal werk haken aan bij deze ontwikkeling. Gemeenten stimuleren en ondersteunen dit proces. Zo ontstaan Integrale Kindcentra (IKC) waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers, sociaal werkers en zorgverleners samenwerken met ouders. Dit alles op één locatie, onder één leiding met één pedagogische visie. De totstandkoming en het succesvol maken van een IKC is echter niet eenvoudig.

Want een integraal kindcentrum vraagt ook integraal besturen, hoe doe je dat? Hoe zorg je als gemeente voor een stevig fundament onder de vorming van kindcentra? Hoe laat je als IKC het onderwijssysteem aansluiten op de opvang-tijd zodat een doorgaande ontwikkellijn ontstaat? En hoe geef je als twee organisaties vorm aan een gezamenlijk bestuur?

Deze dag biedt inzicht en inspiratie én laat zien hoe het wel kan!

Programma
De sprekers van deze dag gaan in op bovenstaande vragen. Claire Boonstra, keynote speaker, vertelt in haar plenaire inleiding hoe je eeuwenoude gewoontes en systemen doorbreekt en de weg naar een onderwijsrevolutie vrijmaakt.

In de deelsessies kunt u kiezen uit inspirerende sprekers uit onderwijs, kinderopvang/peuterwerk, gemeenten en wetenschap.

Rechtstreeks in gesprek met sleutelfiguren
Heeft u vragen of dilemma’s over kansen en risico’s van integrale centra die u wil voorleggen aan de bestuurders van de organiserende partners? Dit is uw kans!
In de ochtend gaan Katinka Reuling (BK), Lex Staal (Sociaal Werk Nederland), Sharon Gesthuizen (BMK), Niko Persoon (PO-Raad) en Ali Rabarison (VNG) graag met u in gesprek.

In de middag zijn vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

Praktische informatie en inschrijven

  • Datum: vrijdag 29 september 2017
  • Tijd: 10.00 – 15.10 uur waarna netwerk en borrel.
  • Locatie: Theater Orpheus, Churchillplein 1, Apeldoorn
  • Kosten: Deelname kost € 130,00 (inclusief BTW) per persoon
  • Inschrijven en programma? Ga naar: http://www.etuconsult.nl/

 

De vijfde Landelijke IKC- dag is een initiatief van Sociaal Werk Nederland, Branche Vereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), EtuConsult en de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK).