Toezicht

Toezicht op de gastouderopvang gebeurt door middel van een inspectie door de GGD op basis van een toetsingskader. Het resultaat van een inspectie wordt vastgelegd in een inspectierapport dat na de hoor- en wederhoorfase en eventuele zienswijze openbaar wordt. Als uit een inspectierapport blijkt dat overtredingen zijn geconstateerd, kan de gemeente handhavend optreden. Om alle documenten behorend bij dit dossier te kunnen zien is inloggen met uw account een vereiste.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier