Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk

De Wet harmonisatie is per 1 januari 2018 van kracht geworden. Veel gemeenten hebben de komst van de wet benut om hun eigen ‘peuterbeleid’ te herzien. De wet geeft ook voor veel organisaties aanleiding hun strategisch beleid en uitvoeringspraktijk te herijken. Er zijn verschillende handreikingen en formats beschikbaar, te vinden in ‘Documenten’.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier