Dagopvang

Dagopvang biedt voor 0 tot 4-jarigen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en stelt ouders in staat arbeid en zorg te combineren. De kwaliteitsafspraken voor de dagopvang over o.a. de inzet van medewerkers en de inhoud van het pedagogisch beleidsplan zijn vastgelegd in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Wet IKK), de bijbehorende ministeriƫle regeling en de cao Kinderopvang. Ook hebben deskundigen binnen de kinderopvang een pedagogisch kader voor de dagopvang ontwikkeld, die vindt u - alleen als u inlogt - onder documenten aan de rechterkant van deze pagina.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier