Dagopvang

Dagopvang biedt voor 0 tot 4-jarigen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en stelt ouders in staat arbeid en zorg te combineren. De kwaliteitsafspraken voor de dagopvang over o.a. de inzet van medewerkers en de inhoud van het pedagogisch beleidsplan zijn vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Ook ontwikkelden deskundigen binnen de kinderopvang een pedagogisch kader voor de dagopvang. In dit dossier vindt u onder documenten zowel het Convenant als het Pedagogisch kader dagopvang 0-4 jaar.