Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang verzorgt de opvang voor kinderen die naar het basisonderwijs gaan en vindt plaats voor of na school, tijdens vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties. Een BSO houdt zich niet alleen bezig met de opvang maar ook met de vrije tijd van schoolkinderen. Steeds meer kindercentra bieden op de BSO speciale (thema)activiteiten aan. Daarnaast zijn er BSO die zich in zijn geheel richten op sport of natuur. De kwaliteitsafspraken voor de BSO zijn vastgelegd in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (Wet IKK), de bijbehorende ministeriële regeling en de cao Kinderopvang. Ook is er een pedagogisch kader voor de BSO beschikbaar. Inhoud van dit kader is door deskundigen binnen de kinderopvang vastgesteld en vindt u - alleen als u inlogt - aan de rechterkant van deze pagina.

Nieuws uit dossier

Documenten uit dossier