IKK

Het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) werd in mei 2016 afgesloten tussen zes partijen: Het ministerie van SZW, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Sociaal Werk Nederland, BOinK, FNV en CNV. Inmiddels hebben ook Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Voor Werkende Ouders zich bij het akkoord aangesloten. De BK ontwikkelt heldere informatie en hulpmiddelen om de implementatie van de wet te ondersteunen. IKK is een vervolg op het in 2013 door SZW ingezette traject Het Nieuwe Toezicht. Dit traject is onderdeel geworden van het IKK. Het akkoord IKK heeft een vertaling gekregen in de Wet IKK, die door zowel de Tweede als de Eerste kamer is aangenomen. Een verdere uitwerking van de wet vindt u in het Ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (AMvB). Deze ligt nu bij de Raad van State voor advies. Een aantal zaken wordt verder uitgewerkt in een Ministeriële regeling. Die is op dit moment nog niet beschikbaar. U dient in te loggen om deze informatie in te kunnen zien