VOG Continue screening

De VOG (verklaring omtrent gedrag) is op grond van de wet Kinderopvang verplicht voor alle werkenden in de Kinderopvang. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een functie in de kinderopvang. Op de website van Dienst Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, vindt u meer informatie over de verklaring omtrent het gedrag. www.justis.nl In dit dossier vindt u meer informatie over de achtergrond van continue screening in de kinderopvang. Tevens treft u daar een handleiding continue screening, waarin is beschreven hoe om te gaan met een signaal uit continue screening.