Beleid & Kwaliteit

Het onderwerp dat altijd centraal staat in de kinderopvang is kwaliteit. Ondernemers in de kinderopvang houden zich bezig met dit thema vanuit de aanbodkant. Ouders zijn belangrijk als het gaat om de specifieke wensen en verwachtingen ten aanzien van kwaliteit vanuit de vraagkant. Daarnaast zijn er professionals uit de sector, zoals pedagogisch medewerkers en wetenschappers, die een rol spelen in de discussie. Tot slot is de overheid van cruciaal belang in haar toezichthoudende en kaderstellende rol vanuit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. In dit dossier vindt u informatie over beleids- en kwaliteitseisen, zoals de Algemene Voorwaarden Kinderopvang en de Algemene Voorwaarden Gastouderopvang. Ook kunt u hier terecht voor informatie over de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de ontwikkeling Brede Scholen en IKC en de voor- en vroegschoolse educatie. U dient in te loggen om deze informatie in te kunnen zien.