Webinar VE is meer dan taal

In de indicatiestelling voor VVE is taal veelal dominant. In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve worden naast taal drie andere ontwikkelingsdomeinen genoemd: rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Peuters hebben er baat bij dat het VE-aanbod ook op deze deelgebieden extra stimulering biedt.

Op 25 januari organiseren we vanuit het Ondersteuningstraject VE een webinar met als titel: VE is meer dan taal. Na een inspirerende inleiding van onze keynote speaker Dr. Annerieke Boland, Lector Jonge Kind aan de Hogeschool IPABO, kun je kiezen uit drie deelsessies over rekenen, motorische ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belooft een mooi inhoudelijk webinar te worden!

Meer informatie over de keynote en de drie deelsessies vind je in deze uitnodiging

Voor wie
Het webinar is voor pedagogisch management, staf en beleidsmedewerkers/coaches van VE-organisaties. Natuurlijk zijn beleidsambtenaren van gemeenten ook van harte uitgenodigd.

Wanneer
Het webinar vindt plaats op 25 januari van 15.00-16.30 uur. 

Inschrijven
Meedoen? Om de inschrijvingen te stroomlijnen is gekozen voor een centraal mailadres via onze mede-organisator BMK. Stuur een mail naar info@bmko.nl met daarin je naam, organisatie en je keuze voor één van de drie deelsessies. Vóór 25 januari ontvang je een mail met twee links naar teams: één link voor de inleiding door Annerieke Boland en één link naar de gekozen deelsessie.