Webinar Maandelijkse Gegevenslevering

Belastingdienst/Toeslagen vraagt alle kinderopvangorganisaties in Nederland om maandelijks actuele kinderopvanggegevens aan te leveren. Het betreft gegevens zoals het aantal opvanguren, het uurtarief en de opvangsoort. Door deze gegevens krijgt Belastingdienst/Toeslagen zicht op eventuele afwijkingen ten opzichte van de gegevens in de toeslagaanvraag van ouders. Als er een afwijking gezien wordt, kan Belastingdienst/Toeslagen ouders attenderen op deze afwijking en hen vragen om te checken of hun aanvraag nog actueel is. Door in een vroeg stadium ouders te attenderen, en hen wijzigingen door te laten voeren, ontvangen zij eerder het bedrag waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig.

Samen op weg naar kwalitatieve maandelijkse gegevenslevering 
Op dit moment levert 85% van de kinderopvangorganisaties in Nederland maandelijks opvanggegevens aan bij Belastingdienst /Toeslagen. ‘Dat mag 100% worden’, vinden de brancheorganisaties BK, BMK, BOinK, SWN, Voor Werkende Ouders en het Waarborgfonds Kinderopvang. De branchepartijen roepen alle kinderopvangorganisaties op zo snel mogelijk mee te doen aan deze gegevenslevering, omdat het maandelijks gegevens aanleveren helpt terugvorderingen te voorkomen. Daarom willen we hier als branche ook extra aandacht voor vragen. Het werkt! En daarom organiseert de Brancheorganisatie Kinderopvang in samenwerking met Belastingdienst/Toeslagen en het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang een webinar om kinderopvangorganisaties te ondersteunen bij het goed en zorgvuldig maandelijks aanleveren van de gegevens ten behoeve van de kinderopvangtoeslag. Dit webinar is voor zowel leden als niet-leden van BK.

Praktisch webinar
Het webinar richt zich op het belang van de maandelijkse aanlevering en hoe je dit praktisch goed kunt regelen. Als deze juist is ingericht, wordt het aanleveren een handeling die weinig tijd kost. Loop je tegen dingen aan of lukt het niet om maandelijks aan te leveren? In dit webinar kun je al jouw vragen stellen aan de aanwezige experts. Zij helpen je graag op weg.

Na het webinar weet je:

  • waarom het juist nu belangrijk is om maandelijkse gegevens te leveren
  • hoe je met praktische tips gegevens van goede kwaliteit aan kan leveren
  • wat de ervaringen zijn van andere kinderopvangorganisaties met het leveren van gegevens.

Datum: Vrijdag 5 november van 10:00 – 11:00 uur
Doelgroep: Kinderopvangorganisaties die meer ondersteuning wensen, vragen hebben of tegen bepaalde dingen aanlopen.
Waar: Online, je ontvangt hiervoor een link

Klik hier om je aan te melden.