Webinar Inzet Pedagogisch Beleidsmedewerker in VE: grotere organisaties

BK, BMK en Sociaal Werk Nederland organiseren twee webinars over de inzet van een pedagogisch coach in de voorschoolse educatie (VE). Per 1 januari 2022 wordt hiervoor een landelijke rekennorm van kracht.

In de webinars krijg je informatie over de nieuwe rekennorm en de meerwaarde van de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de VE. Ervaren VE-managers geven je een inkijkje in hun eigen praktijk.

Het webinar van 29 maart is voor kleinere organisaties. Op 31 maart is er een webinar voor middelgrote en grote organisaties. Beide webinars zijn van 14.00 – 15.30 uur. Deelname is gratis.

Klik op de gewenste datum om je aan te melden:
Webinar 31 maart