Raising the Future 19 maart 2021

Kind zijn in de wereld van vandaag – wat betekent dat? Je knippert drie keer met je ogen en ze zijn zo groot dat ze op eigen benen staan.

Bereiden wij onze kinderen wel goed genoeg voor op een toekomst die sneller en ingrijpender verandert dan we ooit voor mogelijk hielden? Met enorme effecten op het leven van alledag - effecten die we bij lange na niet overzien? Het voorbereiden van kinderen op de wereld van morgen is een grote verantwoordelijkheid. De wereld kenmerkt zich meer en meer door individualisering en prestatiedruk, in het dagelijks leven voeren social media en kunstmatige intelligentie de boventoon, segregatie neemt weer toe en op de arbeidsmarkt vieren robotisering en flexibiliteit hoogtij, om maar eens wat te noemen. Deze ontwikkelingen werken op elkaar in, versterken elkaar en hebben grote invloed op de manier waarop wij over onszelf nadenken, samenleven en werken.

Wat betekent dit voor kinderen? Wat is onze gezamenlijke opdracht ten aanzien van hun toekomst. Waartoe willen wij opvoeden? Vragen die urgent zijn en veel verder reiken dan de vraag naar 21ste-eeuwse vaardigheden. Bent u professioneel betrokken bij de opvoeding en toekomst van de kinderopvang, het onderwijs of de jeugdzorg? Of bent u vanuit wetenschappelijk of beleidsmatig oogpunt geïnteresseerd in het onderwerp? Dan bieden wij u time to think.

Samen met andere richtinggevende vakgenoten en prikkelende curatoren staat u een dag lang stil bij de impact van de huidige ontwikkelingen en mogelijke toekomstscenario’s. Wat betekent kind zijn nu en in de (nabije) toekomst? In wat voor maatschappij willen wij leven en wat hebben kinderen van nu daarvoor nodig – van u en van de samenleving? En wat hebt u zelf nodig om ze dat te kunnen bieden – als professional en als mens?

Laat u bijpraten, prikkelen, op andere gedachten brengen. Verontrusten misschien wel. Reserveer 19 maart 2021 vast in uw agenda voor Raising the Future.
www.raisingthefuture.nl

Kaarten kunt u op de website bestellen, reeds gekochte kaarten blijven geldig. Kent u iemand die zeker aanwezig moet zijn op Raising the Future? Stuur deze aankondiging dan door! Heeft iemand u deze aankondiging doorgestuurd? Meld u dan aan via info@raisingthefuture.nl, dan houden we u op de hoogte.